The mehrdadkhoddami’s Podcast

آنگاه که اسنپ همه چیز را تغییر داد - بخش اول

July 3, 2018

همه چیز برمی گردد به شهریور 93، یک تیم 15 نفره پرانرژی با قرارداد بستن با 10 راننده استارتاپ شان را تحت عنوان تاکسی یاب آغاز کردند. اردیبهشت سال بعد نام خودشان را به اسنپ تغییر دادند و حالا یکی از معروف ترین و بزرگ ترین استارتاپ های ایرانی هستند.

ادامه متن این یادداشت در این آدرس می توانید بخوانید.